Oprava komunikace Pod Jankovem v Hájku u Uhříněvsi

Oprava komunikace Pod Jankovem v Hájku u Uhříněvsi

Od 30.10. do 14.11 bude uzavřená komunikace Pod Jankovem z důvodu opravy silice ( rozsah opravy aktuálně zjišťujeme ) V rámci této zprávy Vám přinášíme informace o této uzavírce. Objízdná trasa pro automobily

Objízdná trasa je vedená ulicemi Pod Markétou, K Háku, K Uhříněvsi Změny v autobusové dopravě

Linka 229 bude začínat ve stanici Hájek. Objízdná trasa je vedená přes Královice a poté kolem obchodu Penny Market. Stanice Netluky a K Netlukám obsluhují pouze spoje, které začínají u Penny Marketu.

Linka 209 Ruší se stanice U Mezníku, linka zastavuje ve stanici Hájek, Sídliště Uhříněves, Uhříněves. Netluky ani k Netlukám neobsluhuje.

Linka 366 po dobu rekonstrukce do obce Hájek vůbec nezajíždí

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu